Gör säkerhet en priotitet

Cybersäkerhet blir allt viktigare för varje dag som går, se till att ert företag prioriterar detta.

 

CYBERSECURITY

För oss på Ateria IT är säkerheten alltid i fokus, det är viktigt för oss att se till att våra kunder har det bästa möjliga skyddet mot olika cyberhot.

Cybersäkerhet har snabbt blivit en prioritet för många företag, Vi läser ofta om stora företag som blir utsatta för Ransomware eller liknande attacker, Men även små företag blir ofta utsatta för detta. Cyberattackerna har blivit mer sofistikerade och använder varierande taktiker, allt från social engineering till ransomware.

Många säkerhetsincidenter och intrång i nätverken kan undvikas om rätt säkerhetspolicy och teknik finns på plats. Vi på Ateria IT erbjuder smarta tekniska lösningar, Vi hjälper till att designa ert nätverk och sätter upp en säkerhetspolicy.

Utöver allt detta så behövs utbildning till användarna, Mer än 30% av alla incidenter beror på att en användare har öppnat fel mail eller blivit lurad på annat sätt. För att kunna undvika detta krävs det att man utbildar sin personal i cybersäkerhet.

IDENTIFERA
Förstå företagets risker och vilken data, system mm som måste ingå i en säkerhetsstrategi.

SKYDDA
Utforma en strategi och genomför detta för att skudda ert företags data och system. Detta inkluderar exempelvis uppdaterade IT-Driftsystem, riskbedömning, säkerhetsanalyser, utbildning och säkerhetstjänster.

UPPTÄCKA
Det är viktigt att kunna upptäcka ens egna sårbarheter, detta görs genom kontinuerliga säkerhetstester. Vi ser till att göra förebyggande tester bland annat genom interna & externa sårbarhetsanalyser (pentester) av era nätverk, servrar och brandväggar.

RESPONS
Vad händer om ert företag skulle utsättas för en cyberattack? Oavsett nivå på skydd så är det viktigt att det finns en säkerhetsincidenthantering på plats för att minimera effekterna av en attack.

För att kunna erbjuda detta så har vi en tjänst som heter “threat hunting” som kontinuerligt gör kontroller på era datorer och nätverk. Skulle det uppstå en incident så står ett team redo att hantera detta, alla dagar och timmar på året.

Kontakta oss idag

Ateria IT

Skrantahöjdsvägen 40F
691 46 Karlskoga

Öppentider

M-F: 08.00 – 17.00
L-S: Stängd (Öppet för jour kunder)

Ring oss

+46.10 1782810