Några tips när man arbetar hemifrån

En ny undersökning visade att 51% av de anställda har övergått till att arbeta på distans på grund av COVID-19-pandemin.

Den plötsliga övergången till distansarbete har gjort att många företag måste upprätta nya policyer och säkerhetsprotokoll. Nya arbetssätt kräver avancerade skydd mot cyberattacker och dataintrång.

Vilka åtgärder måste ditt företag vidta för att säkra dina anställdas fjärråtkomst under överskådlig framtid?

Fördelar med distansarbete?

Mer flexibel arbetstid & mer tid till familjen

  • Minskade avbrott av kollegor
  • Minskade allmänna omkostnader
  • Ökad familjetid pågrund av pendling

Nya risker för företaget

De som arbetar från mindre säkra nätverk är vanligtvis de första som möter säkerhetshot. De är ofta källan till nätverkssäkerhetsincidenter som snabbt kan påverka resten av organisationen.

Det här är de främsta säkerhetsfrågorna som företag bör vara försiktiga med.

Hantera alla uppkopplade enheter

Vet du vilken utrustning som kopplar upp mot företagets system och utav vem? Kontinuerlig inventering utav vilka enheter som företaget tillåter ansluta mot deras system är en nödvändig säkerhetsåtgärd. Dessutom måste företaget se till att dessa enheter uppdateras.

Osäkra lösenord

Vi kan inte överdriva vikten av att ställa in lösenordsbegränsningar. Att införa ett system med regelbundna, tvingade lösenordsändringar är ett enkelt steg som många företag missar.

Phishing-e-post

Mail som ser helt okej ut kan vara phishing mail, det är viktigt att utbilda sin personal hur man ska hantera känslig information.

Använda osäkra personliga enheter & nätverk

När de anställda arbetar hemifrån från mer osäkra nätverk än vad som finns på kontoret så måste företaget tillhandahålla säkra sätt att ansluta till företagets nätverk. Har ni idag koll på vilka enheter användarna använder för dess arbete?

Svaga system för säkerhetskopiering och återställning

Sista utvägen om företaget skulle bli utsatt för en cyberattack är att återställa dess säkerhetskopia. Hur ser eran backup policy ut? Hur ofta testar ni att återställa eran backup?